Concept

Fotovoltaïsche zonne-energie wordt gebruikt om elektriciteit te produceren vanaf zonnestralingen. Het is een ecologisch antwoord op huidige energetische problemen, zowel voor een geïsoleerde plaats in de bergen als voor een huis of gebouw in de stad. 

De zon is een onuitputtelijke bron van schone energie. Ook in Belgie is er genoeg zonlicht om met zonnecellen alle elektriciteit op te wekken die nodig is voor particuliere verbruikers en kleinere apparatuur zoals oa. huishoudapparaten, waterpompen, grasmaaiers, rekenmachines, computers en andere kantoor apparaten. Daar tegenover staan de fossiele brandstoffen en hun prijs die mee bepaald wordt door de schaarste aan de aanbod zijde : het wordt steeds duurder om ze te ontginnen en ze zullen ooit op geraken. 

Het is een hernieuwbare en zuivere energiebron waarbij elektriciteit dicht bij de verbruikplaats geproduceerd wordt. Zonlicht wordt onmiddellijk omgevormd in elektriciteit door fotovoltaïsche panelen, zonder bewegende elementen en zonder geluid. 

De geproduceerde elektriciteit wordt door een omvormer geconverteerd om op het netwerk verdeeld te worden, of opgeslagen in batterijen, voor afgelegen gebouwen. 

Hierbij vindt u het werkingsprincipe voor systemen die aangesloten worden op het elektrisch net: 

De zonnepanelen (ook fotovoltaïsche panelen genoemd) leveren gelijkstroom
Dank zij een omvormer wordt deze gelijkstroom omgevormd in wisselstroom dat kan gebruikt worden door gewone elektrische toestellen
De omvormer is een eenvoudige doos die op de muur wordt bevestigd
Indien meer stroom wordt geproduceerd dan nodig voor het eigen verbruik, wordt het overschot geïnjecteerd in het openbaar elektriciteitsnet
Het fotovoltaïsch systeem is de enige hernieuwbare bron die elektriciteit kan produceren zonder rook, zonder geluid en zonder bewegende delen.
 

U heeft interesse in de aankoop van zonnepanelen?


Vraag nu gratis een offerte of Contacteer ons voor meer informatie