Voordelen

Zeer laag verbruik
Een goed ontworpen en door Energiecontrol geïnstalleerde warmtepomp verbruikt minder energie dan klassieke verwarmingssystemen met fossiele brandstoffen. Op voorwaarde dat de woning voldoende geïsoleerd is.

Verklein je ecologische voetafdruk
Een warmtepomp stoot tot 50% minder CO2 uit dan een stookolieketel, 40% minder dan een gasketel en 30% minder dan een condensatieketel. Bij gebruik van groene stroom kan je met een warmtepomp zelfs zonder enige CO2-emissie in de volledige warmtebehoefte van de woning voorzien.

1 euro betalen, 4 euro warmte
De warmtepomp onttrekt voor minstens 3/4 haar energie uit de natuur. Het overige deel (1/4) is elektrische energie. Elke 1 euro aan verbruikte elektriciteit, levert 4 euro aan warmte op.

Koppeling met de zon
Er is een koppeling mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen voor het opwekken van de elektriciteit, of zonnecollectoren voor warm water. 

Onderhoudsvrij
Je leest het goed: een warmtepomp is onderhoudsvrij. 

Werking tot diep onder 0°C
Een warmtepomp werkt vandaag al op temperaturen van -15°C tot -20°C. Dat moet volstaan voor het Belgische klimaat. Is het toch nog kouder dan brengt een elektrische weerstand soelaas. Let wel op: het elektrische verbruik gaat dan ook snel de hoogte in!

Geen schouw of gasaansluiting nodig
Ook een schoorsteen of gasaansluiting zijn overbodig. Net zoals een mazouttank en bijhorende controle. Je spaart deze bijkomende kosten uit.

Al vloerverwarming? Een warmtepomp aansluiten is eenvoudig!
Wie bovendien al over vloerverwarming beschikt, kan vrij eenvoudig hierop een warmtepomp aansluiten.